Aanscherping van de veiligheid binnen sport met behulp van zelfregulering voor en door sportorganisaties


In dit artikel, dat naar aanleiding van het Skeelerarrest is geschreven, worden sportorganisaties aangespoorde veiligheid binnen de sport aan te scherpen. Op sportorganisaties rust een vergaande maatschappelijke zorgplicht. Voorgesteld wordt dat sportorganisaties met behulp van zelfregulering gebruik gaan maken van risicoanalyses en één blessureregistratiesysteem. (zie ook: HR 25-11-2005, Skeeler).


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Vermeulen

Verschijning: oktober 2006

Archiefcode: AA20060692

Skeelerarrest sportorganisatie zelfregulering zorgplicht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Verdieping Studentartikel