10 jaar bedenktijd

10 jaar bedenktijd


In deze column wordt kort ingegaan op de herziening van de regels rondom de koopovereenkomst, in het bijzonder die van onroerende zaken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.B.

Verschijning: april 2003

Archiefcode: AA20030249

herziening koopovereenkomst onroerende zaken wetsvoorstel

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Column