20 jaar Nieuw BW en het goederenrecht: er is in die tijd veel-weinig* gebeurd

*Doorhalen wat niet van toepassing is


Met hulp van de twee fantastische hoogleraren Sven Stelbaert en Bert Valsteens bespreekt Steven Bartels de ontwikkelingen in het goederenrecht van de afgelopen twintig jaar.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.E. Bartels

Verschijning: juni 2012

Archiefcode: AA20120478

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Rode draad 20 jaar Nieuw BW