Aanmerkelijk onvoorzichtig. De ondergrens van de schuld in het verkeersstrafrecht


Wanneer zou een betrokkene bij een verkeersongeval met zeer ernstige gevolgen niet veroordeeld
moeten worden als pleger van het verkeersmisdrijf van artikel 6 WVW 1994? Kunnen aan het privaatrecht argumenten worden ontleend om strafrechtelijke aansprakelijkheid af te wijzen? Het privaatrecht kent, anders dan het strafrecht, een eigen schuld -verweer. De causale bijdrage van een slachtoffer aan het verkeersongeval staat in het civiele recht vanzelfsprekend ter discussie. Veel strafrechters kunnen daarentegen weinig waardering opbrengen voor een verdachte die (dit)verweer voert.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H. den Harder

Verschijning: april 2007

Archiefcode: AA20070381

eigen schuld-verweer verkeersrecht

Burgerlijk recht VermogensrechtStrafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage