(Br)exit?

Beantwoording rechtsvraag (347) Commercieel contractenrecht


In het aprilnummer 2017 van Ars Aequi stelden Harriët Schelhaas en Joost Stam een rechtsvraag. In deze bijdrage beantwoorden zij die vraag, en maken zij de winnaar bekend.