Resultaat 49–60 van de 82 resultaten wordt getoond

Jurisprudentie Goederen- en insolventierecht 1975-2020

M.M. van Campen, K.K.E.C.T. Swinnen, M.L. Tuil, R. Westrik

Post thumbnail

Selectie van de belangrijkste rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van het goederen- en insolventierecht, chronologisch geordend van 1975 tot en met 2020.

9789493199118 - 21-8-2020

Kennismaking met het executie- en beslagrecht (Digitaal boek)

P.H.G.J. Römers

Post thumbnail

Een kennismaking met het executie- en beslagrecht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de jurisprudentie wordt het executie- en beslagrecht in eenvoudige bewoordingen op overzichtelijke en toegankelijke wijze behandeld, zodat men zich deze materie snel eigen kan maken.

9789069164045 - 29-5-2000

Klassiekers onder de loep

Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Onderzoek naar de huidige betekenis van negen klassieke arresten. Naast de positiefrechtelijke gevolgen wordt gekeken naar de mogelijke toepassing van deze klassiekers in de toekomst.

9789492766748 - 9-9-2019

Klassiekers onder de loep (Digitaal boek)

Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Onderzoek naar de huidige betekenis van negen klassieke arresten. Naast de positiefrechtelijke gevolgen wordt gekeken naar de mogelijke toepassing van deze klassiekers in de toekomst.

9789492766748 - 9-9-2019

Kwantummechanica in het goederenrecht

F.M.J. Verstijlen

Post thumbnail

Het bepaaldheidsvereiste is een centrale waarde in het goederenrecht. Als iets wordt overgedragen, moet voldoende duidelijk zijn wát. Het vereiste is in de loop ter tijd uitgehold, maar nooit op een ongrijpbaardere manier dan in het halfvergeten Zuidgeest/Furness.

Blauwe pagina's | Spraakmakende Zaken
Januari 2021
AA20210004

September 2016

KwartaalSignaal 140: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Leiden, M.T. Beumers, L.M. de Hoog, J. van Kralingen, T. van den Linden, P.L.F. Ribbers

Nationaal Grondbezit-Kamphuis

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 8 juni 1973, ECLI:NL:HR:1973:AC0385, RvdW 1973, 42 (Nationaal Grondbezit/Kamphuis) Kan degene die roerend lichamelijke zaken voor een ander houdt, een derde door levering cp. bezit en eigendom verschaffen? Wanneer kan worden gesproken van bezitsverkrijging door overgave?

November 1973
AA19730565

Natrekking, vermenging en zaaksvorming

Natrekking, vermenging en zaaksvorming (Digitaal boek)

Niet-nakoming van negatieve verplichtingen in faillissement: mission impossible van de curator?

B.A. Keizers

Post thumbnail

De curator kan geconfronteerd worden met verplichtingen van de gefailleerde uit overeenkomsten waarvoor hij geen handeling meer hoeft te verrichten om nakoming te bewerkstelligen (negatieve verplichtingen). De Hoge Raad oordeelde in het Nebula-arrest (2006) dat de curator deze negatieve verplichtingen niet na hoeft te komen. In het Berzona-arrest (2014) oordeelde de Hoge Raad (daarentegen) dat de curator niet actief mag wanpresteren. Naar aanleiding van beide arresten staat in deze bijdrage centraal, in welke mate de curator binnen het kader van de Faillissementswet de bevoegdheid, dan wel mogelijkheid heeft om negatieve verplichtingen uit wederkerige (duur)overeenkomsten niet na te komen.

Verdieping | Studentartikel
September 2015
AA20150662

Nieuwe Matex

P. van Schilfgaarde

Hoge Raad 10 februari 1978, nr. 11186, ECLI:NL:HR:1978:AC1257 (Nieuwe Matex)

September 1978
AA19780512

Originaire eigendomsverkrijging en het al dan niet vervallen van beperkte rechten

R.M. Wibier

Hoge Raad 14 augustus 2015, nrs. 14/01612 en 14/01605, ECLI:NL:HR:2015:2192, NJB 2015/1488; JOR 2015/52 m.nt. A. Steneker (Glencore/Nationale Borg en Zeeland Seaports). Ook bekend als Zalco.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
November 2015
AA20150888

Resultaat 49–60 van de 82 resultaten wordt getoond