Resultaat 73–82 van de 82 resultaten wordt getoond

Sinaasappels

Rechtsvraag (345) Goederenrecht

L.P.W. van Vliet

Stuur je antwoord op deze rechtsvraag in vóór 1 april 2015. De beste studentinzender wordt beloond met een geldprijs van € 50 plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij studeren, in welk jaar en welke studierichting zij volgen. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het septembernummer 2015.

Perspectief | Rechtsvraag
Februari 2015
AA20150159

Sio

J. Drion

Hoge Raad 22 mei 1953, ECLI:NL:HR:1953:214, NJ 1954/189 m.nt. Prof. Mr. J. Drion (Sio/De Jong). Ook bekend als het Sio-arrest.

September 1953
AA19530173

Teixeira de Mattos

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 12 januari 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC2286, NJ 1968/274 (Mulder c.s./Teixeira de Mattos) (1) Eigendom van effecten in algemene voorraad van Teixeira en (2) Toewijzing tijdens surseance van aanwezige nummers aan effecten-crediteuren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 1968
AA19680144

Van Gend en Loos-arrest

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 7 maart 1975, ECLI:NL:HR:1975:AB7436 (Van Gend & Loos/Kledingmagazijnen Tielkes NV). Ook bekend als het Van Gend en Loos-arrest.

Oktober 1975
AA19750619

Van Wessem-Traffic

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 6 maart 1970, ECLI:NL:HR:1970:AB7171, RvdW 1970, p. 570 (Van Wessem/Traffic). Ook bekend als Pluvier. Eigendomsoverdracht tot zekerheid van nog te verwerven goederen bij wege van geanticipeerd constitutum possessorium, niet gevolgd door feitelijke overgave. Staat deze overdracht in de weg aan het privilege van een verkoper op verkochte en niet betaalde goederen ex art. 1185, sub 3 BW?

Mei 1970
AA19700211

Verkrijging door verjaring

P.C. van Es

Post thumbnail

Het Nederlandse recht kent verkrijging door verjaring op grond van art. 3:99 BW (verkrijgende verjaring) en op grond van art. 3:105 BW (gebaseerd op de extinctieve verjaring van een rechtsvordering tot beëindiging van het bezit van een niet-rechthebbende). Beide regelingen komen in dit cahier uitgebreid aan de orde. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de voor de rechtspraktijk relevante vraag wanneer er sprake is van bezit en wanneer dit bezit te goeder trouw is.

9789492766465 - 9-10-2018

Vermenging is een vat vol tegenstrijdigheden

E. Koops

Post thumbnail

Wat te doen als een wel geklede vreemdeling uw wodka en vermout dooreenmengt en hevig schudt? Deze amuse over vermenging, bestanddeelvorming en zaaksvorming concludeert dat de vermenging uit artikel 5:15 BW eigenlijk iets anders is dan u dacht, en wel oneigenlijke vermenging. En passant wordt ingegaan op de geheimen van de perfecte wodka-martini.

Opinie | Amuse
December 2015
AA20150962

Verpandbaarheid van NFT’s

Een onderzoek naar de verpandbaarheid van non-fungible tokens op de ethereumblockchain

I. Koumans

Post thumbnail

In dit cahier wordt onderzocht of NFT’s bruikbare objecten van het Nederlandse zekerheidsrecht kunnen vormen. Of er zekerheden op NFT’s gevestigd kunnen worden, en zo ja, hoe dit geconstrueerd moet worden.

9789493199491 - 9-12-2021

Verrekening rond de faillissements­datum, verpande voorraden en een opheffingsuitverkoop

R.M. Wibier

Hoge Raad 14 februari 2014, nr. 12/04132, ECLI:​NL:​HR:​2014:​319 (Feenstra q.q./ING)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2015
AA20150296

Wat heb ik nu weer aan mijn fiets hangen?

F.J.L. Kaptein

Post thumbnail Voor studenten is de fiets het vervoermiddel bij uitstek. Begin van het vorige collegejaar is de gemeente Groningen op en rondom universiteitsterreinen in de binnenstad begonnen om fout geparkeerde fietsen een uur na een waarschuwing aan de fiets te hebben gehangen te verwijderen. Studenten kunnen hun fiets vervolgens ‘terugkopen’ op een industrieterrein buiten de stad. Na het verstrijken van een bepaalde termijn kan de gemeente deze fietsen zelfs verkopen aan derden. Dit project is na enkele maanden gestopt, maar op andere plaatsen in het centrum blijft de ‘wegsleepregeling’ van kracht. Ook andere Nederlandse gemeenten kennen eenzelfde regeling. Hoe steekt deze ‘onteigening’ goederenrechtelijk in elkaar?

Opinie | Amuse
November 2013
AA20130808

Resultaat 73–82 van de 82 resultaten wordt getoond