Resultaat 37–48 van de 82 resultaten wordt getoond

Gnaeus’ geldzorgen

Rechtsvraag (352) Romeins recht

J.E. Jansen

Beantwoord deze Romeinsrechtelijke rechtsvraag over de door geldzorgen geplaagde boer Gnaeus, zijn eigenwijze koe Vacca en andere schatten vóór 1 augustus 2022 en maak kans op de hoofdprijs van € 200! Alle serieuze inzenders mogen een boek van Ars Aequi Libri uitkiezen.

Perspectief | Rechtsvraag
Mei 2022
AA20220428

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, J.B. Spath

Post thumbnail

Goederenrecht geschetst biedt aan de hand van schema’s een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht.

9789069168371 - 19-9-2018

Goederenrechtelijk puzzelen met bitcoins

V. Tweehuysen

Post thumbnail

Bitcoins en andere cryptocurrencies zijn tegenwoordig geen exotische verschijnselen meer, maar worden steeds gebruikelijkere vermogensbestanddelen. Hoe moeten ze vermogensrechtelijk geduid worden? Zijn het zaken? Kan je er eigenaar van zijn? Zijn het vermogensrechten? Of misschien niets van dit alles? In dit artikel wordt het antwoord op deze vragen verkend.

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
Juli 2018
AA20180602

Goederenrechtelijke colleges (Digitaal boek)

J.E. Fesevur

Post thumbnail

In dit boek wordt een beknopt raamwerk van het goederenrecht gepresenteerd, toegesneden op een universitaire studie in een gecomprimeerd tijdsbestek. Het beoogt inzicht te verschaffen in de grondbeginselen, die op dit – veelal als moeilijk en abstract ervaren – rechtsgebied werkzaam zijn.

9789069164540 - 21-12-2005

Herverpanding: bevoegd verpanden van andermans goed

K.J. Krzeminski

Post thumbnail Op 7 juni 2013 promoveerde Kasper Krzeminski cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Herverpanding. Bij herverpanding vestigt een pandhouder een nieuw pandrecht op een door hem in pand verkregen goed. Daarmee beschikt de pandhouder over het goed van een ander. De vraag is hoe bij herverpanding aan het vereiste van beschikkingsbevoegdheid wordt voldaan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
November 2013
AA20130879

Het fiduciaverbod en de beschermingsgedachte: miskend, ontkend of vergeten?

W.H.B.K. Nieuwesteeg

Post thumbnail Het fiduciaverbod is een van de meest besproken goederenrechtelijke onderwerpen van de laatste eeuw. Deze bijdrage beschrijft de figuur waartegen het verbod zich richt: de zekerheidseigendom. Verder wordt ingegaan op de ratio van het verbod, de nadere vormgeving ervan en enkele recente ontwikkelingen die de figuur in zijn huidige vorm naar mening van de auteur onhoudbaar maken.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2020
AA20200169

Het moeras van de actieve wanprestatie

R.M. Wibier

Hoge Raad 9 november 2018, nr. 17/02800, ECLI:NL:HR:2018:2067 (Curatoren/Verhuurder)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2019
AA20190209

Het overwaarde-arrangement, het belang van het mee-tekenen van de schuldenaar en het al dan niet bestaan van wettelijke en contractuele regresvorderingen

R.M. Wibier

Hoge Raad 16 oktober 2015, nr.14/05050, ECLI:NL:HR:2015:3023 (De Lage Landen/Van Logtestijn q.q.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2016
AA20160104

Hoogovens-Matex

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 29 juni 1979, nr. 11410, ECLI:NL:HR:1979:AC6651 (Hoogovens/Matex) 1. Bouwmaterialen onder eigendomsvoorbehoud geleverd aan aannemer. Vraag of het bezit van deze materialen, voor zover op de bouwplaats aanwezig op het tijdstip waarop aan de aannemer surseance van betaling werd verleend, aan de aanbesteder was verschaft door feitelijke overgave. Art. 667 BW; 2. Goede trouw van aanbesteder7 Art. 587 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 1980
AA19800181

Interpretatie & Recht

Uitleg in privaat- en publiekrecht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Een bundel met 8 bijdragen over de rol en de betekenis van interpretatie in het bestuursrecht, ondernemingsrecht, goederenrecht, strafrecht en het notariële recht.

9789492766298 - 5-7-2018

Interpretatie & Recht (Digitaal boek)

Uitleg in privaat- en publiekrecht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen

Post thumbnail

Een bundel met 8 bijdragen over de rol en de betekenis van interpretatie in het bestuursrecht, ondernemingsrecht, goederenrecht, strafrecht en het notariële recht.

9789492766298 - 5-7-2018

Is het recht van voorpoot accessoir?

J.E. Jansen

Post thumbnail

Het middeleeuwse, feodale recht van voorpoot is nooit afgeschaft en overleefde daarom achtereenvolgende codificaties van het privaatrecht. Het karakter van dit oude zakelijk recht is onduidelijk. Zijn pootrechten accessoir zoals erfdienstbaarheden, of zijn het overdraagbare rechten? In het laatste geval zou de overdracht notariële assistentie vergen, omdat pootrechten op grond van artikel 150 Overgangswet registergoederen zijn.

Verdieping | Verdiepend artikel
Juni 2018
AA20180468

Resultaat 37–48 van de 82 resultaten wordt getoond