Resultaat 37–48 van de 91 resultaten wordt getoond

Eigendomsverkrijging van meteorieten: toe-eigening, natrekking, aanwas of schatvinding?

J.E. Jansen

Post thumbnail Van wie is een meteoriet? De Nederlandse literatuur en rechtspraak zwijgen over deze kwestie. In Frankrijk, Amerika, Duitsland en Oostenrijk is dat anders. Verschillende oplossingen worden aangedragen: er zou sprake zijn van eigendomsverkrijging door toe-eigening, natrekking, aanwas of schatvinding. Een rechtsvergelijkende rondgang is de moeite waard omdat hij interessante vragen opwerpt over de reikwijdte van de verschillende originaire wijzen van eigendomsverkrijging.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2020
AA20201048

Erfpacht (Digitaal boek)

J. Broese van Groenou

Post thumbnail De aard van het gebruiksrecht erfpacht, de daaraan verbonden bevoegdheden en verplichtingen en de rechtsverhouding tussen erfpachter en erfverpachter uitgelegd en toegelicht met voorbeelden uit de rechtspraktijk.

9789493199149 - 14-09-2020

Europees goederenrecht en het belang daarvan voor het Nederlandse pandrecht op vorderingen

R.M. Wibier

Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) 10 november 2016, C-156/15, ECLI:EU:C:2016:851 (Private Equity Insurance Group SIA/Swedbank AS)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2017
AA20170424

Executie(ver)koop van onroerende zaken

I. Visser

Post thumbnail Een beknopte en praktische beschrijving van de executoriale verkoopprocedure van onroerende zaken: de openbare veiling en de onderhandse verkoop. De praktische opzet van dit cahier maakt het niet alleen geschikt voor studenten, maar ook voor degenen die zich in de praktijk met de executoriale verkoop bezig houden zoals notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en rechters.

9789492766427 - 09-10-2018

Executie(ver)koop van onroerende zaken (Digitaal boek)

I. Visser

Post thumbnail Een beknopte en praktische beschrijving van de executoriale verkoopprocedure van onroerende zaken: de openbare veiling en de onderhandse verkoop. De praktische opzet van dit cahier maakt het niet alleen geschikt voor studenten, maar ook voor degenen die zich in de praktijk met de executoriale verkoop bezig houden zoals notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en rechters.

9789492766427 - 09-10-2018

Gnaeus’ geldzorgen

Rechtsvraag (352) Romeins recht

J.E. Jansen

Beantwoord deze Romeinsrechtelijke rechtsvraag over de door geldzorgen geplaagde boer Gnaeus, zijn eigenwijze koe Vacca en andere schatten vóór 1 augustus 2022 en maak kans op de hoofdprijs van € 200! Alle serieuze inzenders mogen een boek van Ars Aequi Libri uitkiezen.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 2022
AA20220428

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, J.B. Spath

Post thumbnail Goederenrecht geschetst biedt aan de hand van schema's een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht.

9789069168371 - 19-09-2018

Goederenrechtelijk puzzelen met bitcoins

V. Tweehuysen

Post thumbnail

Bitcoins en andere cryptocurrencies zijn tegenwoordig geen exotische verschijnselen meer, maar worden steeds gebruikelijkere vermogensbestanddelen. Hoe moeten ze vermogensrechtelijk geduid worden? Zijn het zaken? Kan je er eigenaar van zijn? Zijn het vermogensrechten? Of misschien niets van dit alles? In dit artikel wordt het antwoord op deze vragen verkend.

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
juli 2018
AA20180602

Goederenrechtelijke colleges (Digitaal boek)

J.E. Fesevur

Post thumbnail In dit boek wordt een beknopt raamwerk van het goederenrecht gepresenteerd, toegesneden op een universitaire studie in een gecomprimeerd tijdsbestek. Het beoogt inzicht te verschaffen in de grondbeginselen, die op dit – veelal als moeilijk en abstract ervaren – rechtsgebied werkzaam zijn.

9789069164540 - 21-12-2005

Herverpanding: bevoegd verpanden van andermans goed

K.J. Krzeminski

Post thumbnail Op 7 juni 2013 promoveerde Kasper Krzeminski cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Herverpanding. Bij herverpanding vestigt een pandhouder een nieuw pandrecht op een door hem in pand verkregen goed. Daarmee beschikt de pandhouder over het goed van een ander. De vraag is hoe bij herverpanding aan het vereiste van beschikkingsbevoegdheid wordt voldaan.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2013
AA20130879

Het fiduciaverbod en de beschermingsgedachte: miskend, ontkend of vergeten?

W.H.B.K. Nieuwesteeg

Post thumbnail Het fiduciaverbod is een van de meest besproken goederenrechtelijke onderwerpen van de laatste eeuw. Deze bijdrage beschrijft de figuur waartegen het verbod zich richt: de zekerheidseigendom. Verder wordt ingegaan op de ratio van het verbod, de nadere vormgeving ervan en enkele recente ontwikkelingen die de figuur in zijn huidige vorm naar mening van de auteur onhoudbaar maken.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2020
AA20200169

Het moeras van de actieve wanprestatie

R.M. Wibier

Hoge Raad 9 november 2018, nr. 17/02800, ECLI:NL:HR:2018:2067 (Curatoren/Verhuurder)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 2019
AA20190209

Resultaat 37–48 van de 91 resultaten wordt getoond