Het moeras van de actieve wanprestatie


Hoge Raad 9 november 2018, nr. 17/02800, ECLI:NL:HR:2018:2067 (Curatoren/Verhuurder)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.M. Wibier

Verschijning: maart 2019

Archiefcode: AA20190209

Hoge Raad 09-11-2018 (ECLI:NL:HR:2018:2067) zaaknummer: 17/02800

26 Fw 37 Fw actieve wanprestatie persoonlijke aansprakelijkheid curator

Burgerlijk recht FaillissementsrechtGoederenrechtVerbintenissenrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie