Kennismaking met het executie- en beslagrecht (Digitaal boek)


Bij een introductie in het burgerlijk procesrecht hoort een kennismaking met het executie- en beslagrecht. Dit rechtsgebied wordt doorgaans als bijzonder moeilijk en onoverzichtelijk ervaren, niet alleen door studenten maar ook door praktijkjuristen. De auteur hoopt met dit boekje een bescheiden bijdrage te leveren aan een beter begrip van het executie- en beslagrecht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de jurisprudentie wordt het executie- en beslagrecht in eenvoudige bewoordingen op overzichtelijke en toegankelijke wijze behandeld, zodat men zich deze materie snel eigen kan maken.
Waar dat mogelijk was, zijn niet alleen de procesrechtelijke regels behandeld, maar is ook ingegaan op het daarmee verband houdende materiële recht. Voor een eerste kennismaking volstaat het doornemen van de tekst in normaal lettertype; wie graag dieper op de materie ingaat krijgt in kleiner lettertype aanvullende informatie aangereikt. Daarmee is het boek geschikt voor zowel studenten als praktijkjuristen.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): P.H.G.J. Römers

1e druk 2000

Verschijningsdatum: 29-05-2000

ISBN: 9789069164045

Pagina's: 96

beslagrecht conservatoir beslag executierecht verhaalsexecutie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtGoederenrechtVerbintenissenrecht

Alle uitgaven Cahiers Cahiers PrivaatrechtDigitale uitgaven

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.