Goederenrechtelijke colleges (Digitaal boek)


In dit boek wordt een beknopt raamwerk van het goederenrecht gepresenteerd, toegesneden op een universitaire studie in een gecomprimeerd tijdsbestek. Het beoogt inzicht te verschaffen in de grondbeginselen, die op dit – veelal als moeilijk en abstract ervaren – rechtsgebied werkzaam zijn.
Door het geven van vele voorbeelden is getracht de abstractiegraad zoveel mogelijk terug te dringen. Het onderscheid tussen het primaire en de uitweiding of illustratie komt tot uiting door een verschil in lettergrootte.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): J.E. Fesevur

3e druk 2005

Verschijningsdatum: 21-12-2005

ISBN: 9789069164540

Pagina's: 314

goederenrecht

Burgerlijk recht Goederenrecht

Alle uitgaven Digitale uitgaven Handboeken

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.