Hoogovens-Matex


Hoge Raad 29 juni 1979, nr. 11410, ECLI:NL:HR:1979:AC6651 (Hoogovens/Matex)

1. Bouwmaterialen onder eigendomsvoorbehoud geleverd aan aannemer. Vraag of het bezit van deze materialen, voor zover op de bouwplaats aanwezig op het tijdstip waarop aan de aannemer surseance van betaling werd verleend, aan de aanbesteder was verschaft door feitelijke overgave. Art. 667 BW;
2. Goede trouw van aanbesteder7 Art. 587 BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.C.L. van der Grinten

Verschijning: maart 1980

Archiefcode: AA19800181

Hoge Raad 29-06-1979 (ECLI:NL:HR:1979:AC6651) zaaknummer: 11410

bezit derdenbescherming eigendomsvoorbehoud goede trouw houderschap levering

Burgerlijk recht GoederenrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie