Het fiduciaverbod en de beschermingsgedachte: miskend, ontkend of vergeten?


Het fiduciaverbod is een van de meest besproken goederenrechtelijke onderwerpen van de laatste eeuw. Deze bijdrage beschrijft de figuur waartegen het verbod zich richt: de zekerheidseigendom. Verder wordt ingegaan op de ratio van het verbod, de nadere vormgeving ervan en enkele recente ontwikkelingen die de figuur in zijn huidige vorm naar mening van de auteur onhoudbaar maken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H.B.K. Nieuwesteeg

Verschijning: Februari 2020

Archiefcode: AA20200169

3:84 lid 3 BW Fiduciaverbod Hazerswoude/Los Sogelease zekerheidseigendom

Burgerlijk recht Goederenrecht

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen