Resultaat 61–72 van de 82 resultaten wordt getoond

Over de totstandkoming van de koopovereenkomst in een zelfbedieningswinkel

J.E. Jansen

Sluit je een (voorwaardelijke) koop als je een krat bier in de winkelwagen legt? De wetgever gaat daarvan uit. Deze opvatting is onhoudbaar. Omdat de klant het product nog terug mag en kan leggen, is uit zijn handelen niet af te leiden dat hij wil kopen (wilsvertrouwensleer). De koop ontstaat pas aan de kassa, op het ogenblik dat de klant betaalt.

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2015
AA20150031

Over lijken gaan

J.E. Jansen

Wat is de goederenrechtelijke status van een lijk en onderdelen die daaruit gehaald (kunnen) worden, zoals gouden tanden en pacemakers? Jelle Jansen verdiept zich in deze zaken.

Opinie | Column
Januari 2014
AA20140024

Pandrecht op het saldo ten gunste van de bank zelf en de regel van artikel 54 Fw

R.M. Wibier

Hoge Raad 23 november 2018, nr. 18/01846, ECLI:NL:HR:2018:2189 (Rabobank/Schepel en Miedema q.q.)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2019
AA20190054

Pandrechten en vermenging

Patroon Legal Design

Post thumbnail In het septembernummer start Ars Aequi i.s.m. Patroon Legal Design een nieuwe rubriek: Recht in beeld. Een moeilijk onderwerp wordt gevisualiseerd. Deze eerste aflevering, ‘Pandrechten en vermenging’ brengt de zaak rond de failliete aluminiumproducent Zalco in beeld.

Recht in Beeld
September 2021
AA20210808

Paspoorten, rijbewijzen en res publicae

J.E. Jansen

De Nederlandse Staat is eigenaar van de door hem uitgegeven paspoorten en rijbewijzen. Het is de vraag wat de goederenrechtelijke gevolgen zijn van deze wettelijke bepalingen. Voor het antwoord zoekt Jelle Jansen in het Romeinse recht.

Opinie | Column
November 2013
AA20130833

Periculum est emptoris

Over het risico bij koop en over schatvinding in de gekochte zaak

J.E. Jansen

Post thumbnail De koper droeg naar Romeins recht het risico dat de gekochte niet-geleverde zaak tenietging door overmacht. Omdat hij die last droeg, had hij aanspraak op de lusten zoals een schat gevonden in de verkochte zaak. Naar huidig recht is het risico voor de koper vanaf de aflevering. Bij registergoederen is mogelijk dat de aflevering is verricht, maar de koper geen eigenaar werd (notarieel feilen). De koper draagt dan de lasten en heeft dus recht op de lusten zoals de vondst van een schat.

Verdieping | Verdiepend artikel
Mei 2020
AA20200454

Picus-Smallingerland

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 29 september 1961, ECLI:NL:HR:1961:77, NJ 1962/14 m.nt. Prof. Mr. J.H. Beekhuis (Picus/Smallingerland) Levering door constitutum possessorium door iemand die geleverde goederen houdt voor een derde.

Januari 1962
AA19620104

Prijsgeving gerechtvaardigd vertrouwen en derdenbescherming

J.C.T.F. Lokin

Post thumbnail

Niet artikel 3:35 BW, maar artikel 3:36 BW is van toepassing in het geval een derde, die een onbeheerde zaak in bezit wil nemen, moet beoordelen of de zaak is prijsgegeven.

Verdieping | Verdiepend artikel
Januari 2015
AA20150019

Redding en sanering: monomaan of modern paradigma?

Over de pre-pack en dergelijke

P.J. Frölich

Post thumbnail Brussel kondigt een nieuwe reddings- en saneringscultuur aan om bedrijven in nood te helpen reorganiseren en zo Europa uit het slop te trekken. Onze minister ontwikkelt een variant op de Engelse pre-pack, die de doorstart van insolvente ondernemingen vergemakkelijkt. Dit zijn symptomen van een paradigmawisseling, waarbij rechten van schuldeisers worden gerelativeerd om ruimte te maken voor reddingsoperaties. Is deze tendens wenselijk en passend bij een modern insolventierecht? Of verraadt zij een verkeerde fixatie op doorstarten?

Verdieping | Verdiepend artikel
Maart 2015
AA20150192

Revindicatie van data in de cloud

E.F. Verheul

Post thumbnail

Databestanden worden in toenemende mate opgeslagen in de cloud. Daardoor ontstaat een scheiding tussen feitelijke macht over het databestand en belang bij het desbetreffende bestand. In een zodanig geval rijst de vraag wat voor aanspraken degene heeft die het bestand heeft opgeslagen in de cloud, in het bijzonder in het faillissement van de cloudaanbieder. In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om databestanden op te vorderen in faillissement en welke rol daarbij is weggelegd voor het goederenrecht.

Bijzonder nummer | De eigendom voorbij
Juli 2018
AA20180578

Ruimte & tijd

Conflit mobile in het IPR-goederenrecht

J.A. van der Weide

Post thumbnail In open economieën zoals de Nederlandse, doet zich een voortdurende migratie van goederen voor, waarbij goederen van het ene land (rechtsstelsel) naar het andere land (rechtsstelsel) worden verplaatst. Door deze ruimtelijke mobiliteit ontstaan rechtsconflicten die hun oplossing vinden in het leerstuk van het conflit mobile of Statutenwechsel. Wat behelst dit leerstuk, waarin de dimensies van ruimte en tijd elkaar complementeren?

Opinie | Amuse
Januari 2020
AA20200006

Sinaasappels

Beantwoording rechtsvraag (345) Goederenrecht

L.P.W. van Vliet

In dit artikel wordt Rechtsvraag 345 uit het februarinummer 2015 beantwoord.

Perspectief | Rechtsvraag
September 2015
AA20150734

Resultaat 61–72 van de 82 resultaten wordt getoond