houderschap

Toont alle 11 resultaten

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In deze lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een artikel uit oktober 1961 gepubliceerd waarin een toneelspel wordt weergegeven waarin allerlei juridische kwesties naar voren komen die spelen onder het oud-BW zoals de voorrang bij levering constitutum possessorium, eigendomsverkrijging en geldlening.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
april 1991
AA19910293

Beantwoording rechtsvraag (246) Burgerlijk recht

De verdwenen hertog van Alcantara

J.B. Huizink

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij aan de orde komt de verjaring van een vordering tot revindicatie van een gestolen goed, schatvinding, eigendomsverkrijging en houderschap.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1996
AA19960072

De pijlers onder de vertrouwensbescherming van artikel 3:86 Nieuw BW

A.F. Salomons

In dit artikel zal, na een korte rechtshistorische schets, de vraag worden besproken op welke fundamenten het zakenrechtelijk vertrouwensbeginsel, belichaamd in de rechtsspreuk 'bezit geldt als volkomen titel', steunt, en in hoeverre het tot gelding komt in artikel 3:86 Nieuw BW.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910830

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, J.B. Spath

Post thumbnail Goederenrecht geschetst biedt aan de hand van schema's een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht.

9789069168371 - 19-09-2018

Hoogovens-Matex

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 29 juni 1979, nr. 11410, ECLI:NL:HR:1979:AC6651 (Hoogovens/Matex) 1. Bouwmaterialen onder eigendomsvoorbehoud geleverd aan aannemer. Vraag of het bezit van deze materialen, voor zover op de bouwplaats aanwezig op het tijdstip waarop aan de aannemer surseance van betaling werd verleend, aan de aanbesteder was verschaft door feitelijke overgave. Art. 667 BW; 2. Goede trouw van aanbesteder7 Art. 587 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
maart 1980
AA19800181

Nationaal Grondbezit-Kamphuis

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 8 juni 1973, ECLI:NL:HR:1973:AC0385, RvdW 1973, 42 (Nationaal Grondbezit/Kamphuis) Kan degene die roerend lichamelijke zaken voor een ander houdt, een derde door levering cp. bezit en eigendom verschaffen? Wanneer kan worden gesproken van bezitsverkrijging door overgave?

november 1973
AA19730565

Ontvanger/Fruitveiling Kerseboom

W.H. van Boom

Hoge Raad 26 januari 2007, nr. C05/272HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ0614, LJN: AZ0614 (Ontvanger van de Belastingdienst Oost-Brabant/Coöperatieve groente- en fruitveiling vereniging 'Kerseboom' B.A.) In dit arrest en de daarbij behorende noot is aan de orde in hoeverre er derdenbeslag kan worden gelegd op een verschilrekening van een bank waar een geldbedrag is geparkeerd. De Hoge Raad oordeelt dat er geen derdenbeslag kan worden gelegd op een bankrekening omdat bij een bankrekening er geen sprake van is dat de bank een bedrag voor een crediteur houdt. Een bankrekening in de vorm van een rekening-courant is een bijzondere rechtsverhouding.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2008
AA20080044

Picus-Smallingerland

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 29 september 1961, ECLI:NL:HR:1961:77, NJ 1962/14 m.nt. Prof. Mr. J.H. Beekhuis (Picus/Smallingerland) Levering door constitutum possessorium door iemand die geleverde goederen houdt voor een derde.

januari 1962
AA19620104

Possessio in San Francisco. Over bezit en bezitsbescherming in het Romeinse recht

F. Brandsma

In dit artikel uit de Digesten-reeks wordt beschreven hoe de ingewikkelde Romeinsrechtelijke bezitsleer fungeert.

Overig | Rode draad | Digesten
juli 2006
AA20060475

Rechtsvraag (246) Burgerlijk recht

De verdwenen hertog van Alcantara

J.B. Huizink

Rechtsvraag op een breed gebied van het vermogensrecht waarbij onder meer vragen van huwelijksgoederenrecht, gemeenschap, (schat)vinding, eigendom en revindicatie.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1995
AA19950729

Rechtsvraag (271) voor eerstejaars

Goederenrecht

J.H.M. van Erp

Rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij het eigendomsvraagstuk aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1998
AA19980625

Toont alle 11 resultaten