Rechtsvraag (246) Burgerlijk recht

De verdwenen hertog van Alcantara


Rechtsvraag op een breed gebied van het vermogensrecht waarbij onder meer vragen van huwelijksgoederenrecht, gemeenschap, (schat)vinding, eigendom en revindicatie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.B. Huizink

Verschijning: September 1995

Archiefcode: AA19950729

bezit eigendomsrecht houderschap revindicatie schatvinding Stradivarius verjaring

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.