Nationaal Grondbezit-Kamphuis


Hoge Raad 8 juni 1973, ECLI:NL:HR:1973:AC0385, RvdW 1973, 42 (Nationaal Grondbezit/Kamphuis)

Kan degene die roerend lichamelijke zaken voor een ander houdt, een derde door levering cp. bezit en eigendom verschaffen? Wanneer kan worden gesproken van bezitsverkrijging door overgave?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.C.L. van der Grinten

Verschijning: November 1973

Archiefcode: AA19730565

Hoge Raad 08-06-1973 (ECLI:NL:HR:1973:AC0385)

bezit constitutum possessorium houderschap levering

Burgerlijk recht GoederenrechtVermogensrecht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.