Beantwoording rechtsvraag (246) Burgerlijk recht

De verdwenen hertog van Alcantara


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij aan de orde komt de verjaring van een vordering tot revindicatie van een gestolen goed, schatvinding, eigendomsverkrijging en houderschap.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.B. Huizink

Verschijning: januari 1996

Archiefcode: AA19960072

diefstal houderschap occupatie verjaring rechtsvordering

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag