Picus-Smallingerland


Hoge Raad 29 september 1961, ECLI:NL:HR:1961:77, NJ 1962/14 m.nt. Prof. Mr. J.H. Beekhuis (Picus/Smallingerland)

Levering door constitutum possessorium door iemand die geleverde goederen houdt voor een derde.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.C.L. van der Grinten

Verschijning: Januari 1962

Archiefcode: AA19620104

Hoge Raad 29-06-1961 (ECLI:NL:HR:1961:77)

bezitsinterversie constitutum possessorium houderschap levering

Burgerlijk recht GoederenrechtVermogensrecht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.