Ontvanger/Fruitveiling Kerseboom


Hoge Raad 26 januari 2007, nr. C05/272HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ0614, LJN: AZ0614 (Ontvanger van de Belastingdienst Oost-Brabant/Coöperatieve groente- en fruitveiling vereniging ‘Kerseboom’ B.A.)

In dit arrest en de daarbij behorende noot is aan de orde in hoeverre er derdenbeslag kan worden gelegd op een verschilrekening van een bank waar een geldbedrag is geparkeerd. De Hoge Raad oordeelt dat er geen derdenbeslag kan worden gelegd op een bankrekening omdat bij een bankrekening er geen sprake van is dat de bank een bedrag voor een crediteur houdt. Een bankrekening in de vorm van een rekening-courant is een bijzondere rechtsverhouding.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H. van Boom

Verschijning: januari 2008

Archiefcode: AA20080044

Hoge Raad 26-01-2007 (ECLI:NL:HR:2007:AZ0614) zaaknummer: C05/272HR

bankrekening bezit derdenbeslag houderschap verschilrekening vordering

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtVermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie