De pijlers onder de vertrouwensbescherming van artikel 3:86 Nieuw BW


In dit artikel zal, na een korte rechtshistorische schets, de vraag worden besproken op welke fundamenten het zakenrechtelijk vertrouwensbeginsel, belichaamd in de rechtsspreuk 'bezit geldt als volkomen titel', steunt, en in hoeverre het tot gelding komt in artikel 3:86 Nieuw BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.F. Salomons

Verschijning: oktober 1991

Archiefcode: AA19910830

algemeen belang bezit billijkheid derdenbescherming houderschap rechtsbeginselen vertrouwensbeginsel

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Bijzonder nummer Rechtsbeginselen