‘Van oude dingen…’


In deze lustrum rode draad 'Van oude dingen…' wordt een artikel uit oktober 1961 gepubliceerd waarin een toneelspel wordt weergegeven waarin allerlei juridische kwesties naar voren komen die spelen onder het oud-BW zoals de voorrang bij levering constitutum possessorium, eigendomsverkrijging en geldlening.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Ars Aequi Libri

Verschijning: april 1991

Archiefcode: AA19910293

bezitsverschaffing eigendom houderschap levering cp occupatio rechtsverhouding van oude dingen

Burgerlijk recht

Overig Rode draad Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'