Rechtsvraag (271) voor eerstejaars

Goederenrecht


Rechtsvraag op het gebied van het goederenrecht waarbij het eigendomsvraagstuk aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.M. van Erp

Verschijning: Juni 1998

Archiefcode: AA19980625

bezit eigendom houderschap inbezitneming

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.