Possessio in San Francisco. Over bezit en bezitsbescherming in het Romeinse recht


In dit artikel uit de Digesten-reeks wordt beschreven hoe de ingewikkelde Romeinsrechtelijke bezitsleer fungeert.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.