beroep

Resultaat 1–12 van de 34 resultaten wordt getoond

(L)egaliseren

J. Bockwinkel, I. Laurijssens

In dit redactionele artikel speelt legalisatie, het voor echt verklaren van een handtekening op een buitenlands identificatiedocument, een rol. Bepaald is dat weigering van legalisatie geen besluit is waardoor bezwaar en dergelijke daar niet tegen open staat.

Opinie | Redactioneel
oktober 1998
AA19980801

Advocatenpraktijk Rijksuniversiteit Limburg

M.J. van der Aa, T. Spronken

In dit artikel wordt het aan de Maastrichtse rechtenfaculteit aangeboden vak `Advocatenpraktijk Rijksuniversitteit Limburg´ besproken dat volgens de auteurs belangrijk is voor de vaardigheden en het vaardighedenonderwijs voor de in Maastricht opgeleide juristen.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1991
AA19910146

Beantwoording rechtsvraag (219) ambtenarenrecht

W.H. Schipper

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij onder andere een ontslag wegens plichtsverzuim aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1993
AA19930061

Beantwoording rechtsvraag (245) voor eerstejaars

Casus 'Uitgeritst'

P. Nicolaï

Beantwoording van een casus op het gebied van het bestuursrecht speciaal voor eerstejaars waarbij handhaving, belanghebbende en besluit aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
november 1995
AA19950904

Beantwoording rechtsvraag (249) ruimtelijk recht en aansprakelijkheid

P.J.J. van Buuren, B.J. Schueler

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheids- en ruimtelijk recht waarbij de bouwvergunning, planologische maatregelen, aansprakelijkheid en schadevergoeding aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
juni 1996
AA19960461

Beantwoording rechtsvraag (267) Subsidierecht

De elkaar beconcurrerende huurdersverenigingen in Genehuizen

L.J.A. Damen

Beantwoording van een rechtsvraag waarbij subsidies aan de orde zijn. Ook wordt er in gegaan op verschillende bestuursprocesrechtelijke aspecten.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1998
AA19980330

Bijzondere examencommissies

C.A.J.M. Kortmann

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 18 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT5665, nr. 200406184/1 In onderhavige casus is besloten, in tegenstelling tot wat op basis van een eerdere uitspraak werd vermoedt, dat alleen tegen het al dan niet toekennen van een getuigschrift kan worden geprocedeerd bij de rechter en dat dit niet mogelijk is voor alle daaraan voorafgaande beslissingen, zoals de beslissing om tentamens ongeldig te verklaren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2006
AA20060296

Consequenties van termijnoverschrijdingen in bezwaar en beroep

A.T. Marseille

Conclusie A-G Widdershoven CBb 7 september 2023, ECLI:NL:CBB:2023:476

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2023
AA20230972

De afgekeurde keurder

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 11 januari 1995, ECLI:NL:RVS:1995:AP9549, R01.92.3021, Awbkatern 1995, 47. Deze uitspraak van de ABRvS heeft betrekking op de erkenning van een garagebedrijf tot het afgeven van APK-keuringen. I.c. was de bevoegdheid daartoe door de minister van V&W ingetrokken. In de noot wordt ingegaan op de juridische problematiek die hiermee samenhangt. Namelijk het soort van bestuursorgaan waar het om gaat; te weten een a-orgaan of b-orgaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1995
AA19950794

De assistent-kampbeheerder die graag ambtenaar had willen zijn

L.J.A. Damen

Rechtbank Amsterdam 13 april 1994, nr. AWB 94/847/V, ECLI:NL:RBAMS:1994:AH5935, Awbkatern 1994, 100 Deze zaak vormt voor de annotator aanleiding om het onduidelijke begrip bestuursorgaan dat er door de invoering van de Awb gekomen is wat meer te verduidelijken. In de noot bij de uitspraak van de Rechtbank wordt ingegaan op de kenmerken en de begripsomschrijving bestuursorgaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1995
AA19950290

De beschikte weekmarkt van Maassluis

L.J.A. Damen

Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 11 juni 1992, ECLI:NL:RVS:1992:AQ1814, R03.91.4358/Y90, Gem. stem 6950.5 m.n. Hennekens (Maassluis). In deze uitspraak van de voorloper van ABRvS, de ARRvS, komt aan de orde het verschil tussen beschikking en besluit van algemene strekking onder het pre-Awb-recht. Het gaat i.c. om een besluit van de gemeenteraad dat de plaats voor het houden van een markt wijzigt. Onder het oude recht was alleen een beschikking appellabel. In de noot wordt op dit onderscheid nader ingegaan en wordt de redenering van de ARRvS gevolgd. Ook wordt er ingegaan op het Awb-recht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1993
AA19930732

De curator

J.C. van Apeldoorn

In dit artikel wordt ingegaan op het werk van de curator bij faillissementen en zijn belanrijke taak en functie.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 2003
AA20030703

Resultaat 1–12 van de 34 resultaten wordt getoond