De beschikte weekmarkt van Maassluis


Afdeling rechtspraak Raad van State (ARRvS) 11 juni 1992, ECLI:NL:RVS:1992:AQ1814, R03.91.4358/Y90, Gem. stem 6950.5 m.n. Hennekens (Maassluis).

In deze uitspraak van de voorloper van ABRvS, de ARRvS, komt aan de orde het verschil tussen beschikking en besluit van algemene strekking onder het pre-Awb-recht. Het gaat i.c. om een besluit van de gemeenteraad dat de plaats voor het houden van een markt wijzigt. Onder het oude recht was alleen een beschikking appellabel. In de noot wordt op dit onderscheid nader ingegaan en wordt de redenering van de ARRvS gevolgd. Ook wordt er ingegaan op het Awb-recht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: oktober 1993

Archiefcode: AA19930732

Afdeling rechtspraak van de Raad van State 11-06-1992 (ECLI:NL:RVS:1992:AQ1814) zaaknummer: 03.91.4358/Y90

algemeen verbindend voorschrift beroep beschikking besluit besluit van algemene strekking bestuursorgaan bezwaar

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie