Bijzondere examencommissies


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 18 mei 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT5665, nr. 200406184/1

In onderhavige casus is besloten, in tegenstelling tot wat op basis van een eerdere uitspraak werd vermoedt, dat alleen tegen het al dan niet toekennen van een getuigschrift kan worden geprocedeerd bij de rechter en dat dit niet mogelijk is voor alle daaraan voorafgaande beslissingen, zoals de beslissing om tentamens ongeldig te verklaren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A.J.M. Kortmann

Verschijning: april 2006

Archiefcode: AA20060296

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 18-05-2005 (ECLI:NL:RVS:2005:AT5665) zaaknummer: 200406184/1

beroep bezwaar examencommissie

Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie