Beantwoording rechtsvraag (267) Subsidierecht

De elkaar beconcurrerende huurdersverenigingen in Genehuizen


Beantwoording van een rechtsvraag waarbij subsidies aan de orde zijn. Ook wordt er in gegaan op verschillende bestuursprocesrechtelijke aspecten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: april 1998

Archiefcode: AA19980330

afwijzing beroep bezwaar subsidie

Staats- en bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag