beroep

Resultaat 25–34 van de 34 resultaten wordt getoond

Ius vigilantibus in het bestuurs(proces)recht?

L.J.A. Damen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 6 augustus 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI0801, nr. 200206222/1, AB 2003, 355 m.nt. Widdershoven, Willemsen, JB 2003, 216 m.nt. Albers, Schlössels, NA 2003, 207 De vraag die in deze uitspraak aan bod komt is; hoe actief moet een burger zijn die bezwaar heeft gemaakt en daarna beroep heeft ingesteld bij de rechtbank als hij door die rechtbank gedeeltelijk gelijk en gedeeltelijk ongelijk heeft gekregen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2004
AA20040040

juni 2002

Katern 83: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

december 2005

Katern 97: Bestuurs(proces)recht

A.T. Marseille

Kolenvergassing op de Maasvlakte

Th.G. Drupsteen

College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) 4 januari 1991, ECLI:NL:CBB:1991:ZG1527, 185 (mr. Bakker), AB 1991, 185, nr. 90/2849/062/211. In deze uitspraak van de Voorzitter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven wordt aan de hand van vier stappen een uitspraak gedaan over een kwestie die economische en milieurechtelijke belangen met zich meebrengt. Aan de orde komen onder andere de vraag of het bestreden besluit een (appellabele) beschikking is, het belang van degene die in beroep gaat, de toepasselijkheid van een Europese richtlijn en het spoedeisend belang van degene die in beroep gaat. In de noot wordt hier dieper op ingegaan, net als op de het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, haar bevoegdheden en werkzaamheden.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juli 1991
AA19910576

Moeten multidisciplinaire samenwerkingsverbanden worden opgesplitst?

B. Wessels

In dit artikel wordt de opkomst van de multidisciplinaire samenwerking besproken waarbij juristen samenwerken met andere disciplines. Daarbij worden ook de problemen daarbij in de Verenigde Staten betrokken.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2003
AA20030030

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 67

late identiteitsdocumenten en de geloofwaardigheid van een asielrelaas

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2013 nr. 68

niet-ontvankelijkheid bij zwaar inreisverbod

Rechtsvraag (267) Subsidierecht

De elkaar beconcurrerede huurdersverenigingen in Genehuizen

L.J.A. Damen

Rechtsvraag op het gebied van het subsidierecht waarbij ingegaan wordt op het bezwaarschrift en het belanghebbende begrip.

Perspectief | Rechtsvraag
december 1997
AA19970895

Streekplan Zuid-Holland Oost; besluiten in de zin van de Awb

Th.G. Drupsteen

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 15 december 1995, ECLI:NL:RVS:1995:AN5094, nr. FO 1.95.0203 (mr. De Vries), AB 1996, 303, m.nt. PvB, Gem. Stem 1996, 7037, nr. 4, m.nt. HH. In deze uitspraak van de ABRvS en de daarbij behorende noot wordt ingegaan op de rechtsbescherming bij besluiten en plannen die genomen en gemaakt worden op basis van de WRO.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1996
AA19960768

Zelfregulering is volwassen gedrag

Interview met mr. W.R. van Alphen de Veer, lid van het College van Beroep van de Stichting Reklame Code

S.E. Bartels, M.J. Kroeze

Mr. W.R. van Alphen de Veer werd in 1937 te Eindhoven geboren. In 1961 behaalde hij zijn meesterstitel aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na zijn diensttijd keerde hij terug naar zijn geboortestad, alwaar hij bij Philips op de juridische afdeling kwam te werken. Veel later, in 1983, kwam hij als hoofd-juridische zaken van Philips Nederland verscheidene malen in aanraking met reclame — naar eigen zeggen vooral vanuit een juridische invalshoek. Sinds enkele jaren draagt Van Alphen de Veer, vanuit zijn mooie kantoor aan de Korte Voorhout te Den Haag, zorg voor de relatie tussen de overheid en Philips. In 1985 heeft hij namens de BVA Associatie Nederlandse Adverteerders zitting genomen in de Reclame Code Commissie van de Stichting Reclame Code. Sinds 1989 maakt Van Alphen de Veer deel uit van het College van Beroep. Het College oordeelt in tweede instantie over uitspraken van de Reclame Code Commissie. Van Alphen de Veer is een 'reclamerechter' die afkomstig is uit het bedrijfsleven en daarom spraken wij met hem.

Overig | Rode draad | Recht en reclame | Verdieping | Interview
september 1993
AA19930620

Resultaat 25–34 van de 34 resultaten wordt getoond