De curator


In dit artikel wordt ingegaan op het werk van de curator bij faillissementen en zijn belanrijke taak en functie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.C. van Apeldoorn

Verschijning: September 2003

Archiefcode: AA20030703

beroep curator faillissement insolventiel

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Perspectief Perspectiefartikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen