De curator


In dit artikel wordt ingegaan op het werk van de curator bij faillissementen en zijn belanrijke taak en functie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.C. van Apeldoorn

Verschijning: september 2003

Archiefcode: AA20030703

beroep curator faillissement insolventiel

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Perspectief Perspectiefartikel