De assistent-kampbeheerder die graag ambtenaar had willen zijn


Rechtbank Amsterdam 13 april 1994, nr. AWB 94/847/V, ECLI:NL:RBAMS:1994:AH5935, Awbkatern 1994, 100

Deze zaak vormt voor de annotator aanleiding om het onduidelijke begrip bestuursorgaan dat er door de invoering van de Awb gekomen is wat meer te verduidelijken. In de noot bij de uitspraak van de Rechtbank wordt ingegaan op de kenmerken en de begripsomschrijving bestuursorgaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: april 1995

Archiefcode: AA19950290

Rechtbank Amsterdam 13-04-1994 (ECLI:NL:RBAMS:1994:AH5935) zaaknummer: AWB 94/847/V

a-orgaan b-orgaan beroep bestuursorgaan bevoegdheid bezwaar ingesteld krachtens publiekrecht

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie