De afgekeurde keurder


Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 11 januari 1995, ECLI:NL:RVS:1995:AP9549, R01.92.3021, Awbkatern 1995, 47.

Deze uitspraak van de ABRvS heeft betrekking op de erkenning van een garagebedrijf tot het afgeven van APK-keuringen. I.c. was de bevoegdheid daartoe door de minister van V&W ingetrokken. In de noot wordt ingegaan op de juridische problematiek die hiermee samenhangt. Namelijk het soort van bestuursorgaan waar het om gaat; te weten een a-orgaan of b-orgaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: oktober 1995

Archiefcode: AA19950794

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 11-01-1995 (ECLI:NL:RVS:1995:AP9549) zaaknummer: R01.92.3021

a-orgaan b-orgaan beroep besluit bestuursorgaan

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie