Beantwoording rechtsvraag (219) ambtenarenrecht


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het ambtenarenrecht waarbij onder andere een ontslag wegens plichtsverzuim aan de orde komt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.H. Schipper

Verschijning: januari 1993

Archiefcode: AA19930061

beroep besluit bezwaar ontslag reorganisatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Perspectief Rechtsvraag