Beantwoording rechtsvraag (249) ruimtelijk recht en aansprakelijkheid


Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het aansprakelijkheids- en ruimtelijk recht waarbij de bouwvergunning, planologische maatregelen, aansprakelijkheid en schadevergoeding aan de orde komen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J.J. van Buuren, B.J. Schueler

Verschijning: Juni 1996

Archiefcode: AA19960461

antwoord beroep bezwaar schadevergoeding

Burgerlijk recht VermogensrechtStaats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Perspectief Rechtsvraag

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen