Financiële aanspraken na scheiding in het islamitisch recht, en wat hiervan overblijft in Nederland

UCERF 6 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


In het islamitisch recht is het huwelijk een overeenkomst tussen een man en een vrouw. Beide echtgenoten of aanstaande echtgenoten moeten iets inbrengen in het huwelijk en krijgen hier beiden ook iets voor terug. Er wordt dan ook wel gezegd dat het huwelijk feitelijk een overeenkomst van ruil is. Hetgeen door de echtgenoten in het huwelijk moet worden ingebracht kan juridisch zijn geformuleerd hetzij als een voorwaarde voor de totstandkoming van een geldig huwelijk hetzij als een tussen echtgenoten geldend gevolg van het huwelijk. In deze bijdrage zal nader worden stilgestaan bij de financiële aanspraken die echtgenoten in verband met een scheiding en na een scheiding jegens elkaar kunnen hebben.