Heeft koude uitsluiting nog recht van bestaan?

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Huwelijkse voorwaarden met gescheiden vermogens. Alexander Flos gaat in op de vraag of koude uitsluiting nog recht van bestaan heeft. Daarbij wijst hij op een aantal sociaal-economische ontwikkelingen rond arbeid en zorg, en het dynamische karakter van het huwelijk als duurrelatie. Koude uitsluiting kan problematisch uitpakken bij een ongelijke taakverdeling; de gevolgen worden pas duidelijk bij een scheiding. Het afschaffen van de verplichte notariële tussenkomst voor de wijziging van huwelijkse voorwaarden die koude uitsluiting inhouden, is een optie. De partijautonomie zou aan banden gelegd kunnen worden op dit punt of er zou een wettelijk compensatierecht geïntroduceerd kunnen worden. Of het zo ver zal komen, zal de toekomst uitwijzen. Alle pogingen tot nu toe om op dit punt rechtvaardigere uitkomsten te realiseren, hebben het in ieder geval niet gehaald, dus dat er op dit punt een debat is te voeren, is duidelijk.