Europese oogkleppen: waarom ‘Rome III’ voor Nederland geen optie is

UCERF 5 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


De Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht heeft op verzoek van de Minister van Justitie een advies uitgebracht over de gevolgen van Rome III voor de Nederlandse rechtspraktijk, waarin zij tot de conclusie kwam dat

‘de door de Commissie voorgestelde verwijzingsregels geen recht doen aan de in het Nederlandse conflictenrecht verankerde favor divortii. De Nederlandse rechter zou op grond van de verordening aanzienlijk vaker dan thans het geval is verplicht zijn tot toepassing van buitenlands echtscheidingsrecht dat minder geliberaliseerd is dan het Nederlandse.’

Nederlandse deelneming aan de nauwere samenwerking achtte de Staatscommissie dan ook ‘vooralsnog niet geraden’.