Flexibiliteit en zekerheid in het familierecht

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Sylvia Wortmann beschrijft en analyseert het brede terrein van het familierecht aan de hand van het begrippenpaar flexibiliteit en rechtszekerheid. Aan de hand van deze concepten laat Wortmann het spanningsveld zien dat tussen deze begrippen bestaat en de moeilijke taak waarvoor de wetgever zich aldus geplaatst ziet om daarbij iedere keer opnieuw een passend evenwicht te vinden. Het gaat hierbij ook om de vraag wat de rol van de staat is, en om de vraag op welke basis de wetgever wetgeving moet bouwen. Wat zijn eigenlijk de fundamenten van ons familierecht? Wortmann signaleert dat de wetgever in het familierecht voortdurend uitgedaagd wordt om aan de wensen van burgers tegemoet te komen. Ze wijst er op dat het fundament waarop veranderingen worden geplaatst duurzaam dient te zijn. Er moet overeenstemming bestaan over de uitgangspunten waarop het bouwsel van het familierecht is en wordt gebouwd. De vraag is dan ook of we het eens zijn of eens kunnen worden over een aantal basisprincipes van het familierecht. Aan de hand van ontwikkelingen op verschillende terreinen laat ze zien dat er nog wel wat te wensen over is. Het is een zeer prikkelende bijdrage die uitlokt tot discussie.


Verschijningsvorm: UCERF (download pdf)

Auteur(s): S.F.M. Wortmann

Archiefcode: UCERF2016013

flexibiliteit fundamenten familierecht rechtszekerheid

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht