Europees onderzoek naar informele relaties.

UCERF 10 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Wat kunnen we aan partners overlaten en wat dient de staat te regelen? Waar het gaat om informele partnerrelaties (ongehuwd samenleven) is dat een boeiende kwestie, die ook internationaal steeds meer aandacht krijgt. De Commission on European Family Law (CEFL) heeft het onderwerp Informal relationships de afgelopen jaren op de agenda staan. De voorzitter van de CEFL, Katharina Boele-Woelki, doet verslag van de stand van zaken tot nu toe. Aan de hand van een questionnaire hebben experts voor ieder land een landenrapport opgesteld over de stand van zaken in hun jurisdictie. Er is dus een schat aan informatie verzameld, die kosteloos en vrij toegankelijk is. Maar nu volgt het moeilijke deel van het werk. Moet de wetgever nu wetgeving maken voor ongehuwde samenlevers? En op welke punten en voor welke groep dan? Veel heikele punten, waarbinnen Europa nog niet veel stappen zijn gezet. Op basis van een vergelijking en analyse van de landenrapporten zal de CEFL de komende jaren Principles of European Family Law op dit terrein ontwerpen, die hopelijk de Nederlandse wetgever inspireren. Het is hoog tijd om een einde te maken aan de tamelijk schizofrene benadering in het Nederlandse recht van informele relaties, door op sommige rechtsgebieden wel, en op andere geen rekening te houden met deze maatschappelijk niet meer te stuiten trend.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen