Handvaten bij de andere wettelijke rechten uit Boek 4 BW voor de langstlevende echtgenoot en kinderen

UCERF 18 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Andere wettelijke rechten (dan de legitieme) zijn rechten als het verzorgingsvruchtgebruik. Het gaat daarbij om het nadere invulling geven aan de open normen die in Boek 4 gebruikt worden bij de andere wettelijke rechten. Mark Beuker doet op dit punt een aantal suggesties. Het stappenplan gebruikt als eerste indicatie van de verzorgingsbehoefte een vergelijking met de Alimentatienormen na echtscheiding. De eerste toets voorgesteld door Beuker stelt dat rekening moet worden gehouden met het inkomen dat de langstlevende echtgenoot heeft of in redelijkheid kan verkrijgen. De tweede toets onderzoekt in hoeverre ongestoord voortleven op kosten van de nalatenschap redelijk is. Deze rechten spelen niet alleen in gevallen waarin naasten geheel onterfd zijn, maar voorzien in een minimumbescherming, ook in gevallen waarin een langstlevende echtgenoot of een kind wel iets krijgt uit de nalatenschap. Een van de constateringen van de auteur is dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de andere wettelijke rechten. Dit heeft te maken met onbekendheid van naasten over deze aanspraken. In de praktijk zou de notaris kunnen helpen bij het verstrekken van kennis over deze rechten. In dat verband doet hij enkele aanbevelingen aan de notaris.