Giraal goed, vergoeden moet?

UCERF 15 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht


Het nieuwe relatievermogensrecht heeft al menig pen in beweging gezet en in dit artikel wordt aandacht besteed aan een specifieke vraag die zich in de praktijk met grote regelmaat voordoet. Thomas Subelack gaat in op de vraag wat rechtens geldt als de ene echtgenoot in privé een schenking in geld verkrijgt, die wordt overgeboekt naar de gemeenschappelijke rekening die deel uitmaakt van de huwelijksgemeenschap. Zowel het goederenrecht als het verbintenisrecht komen hierbij om de hoek kijken. De vraag is namelijk of er sprake is van vermenging. Als dat het geval is, dan betekent dat dat de vordering van die echtgenoot teniet is gegaan. Op zijn beurt doet dat weer de vraag rijzen of er dan een verbintenisrechtelijk vergoedingsrecht ontstaat. De rechtspraak en literatuur worden minutieus onderzocht en tot slot ontvouwt Subelack zijn eigen visie op deze vraagstukken. Wie wil weten wat die visie is: lees zijn bijdrage.