Bezorgdheid om Gods Schepping: een reactie


Korte reactie op een eerder artikel in Ars Aequi.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A. Klaassen

Verschijning: september 1997

Archiefcode: AA19970573

bescherming biotechnologie schepping

Burgerlijk recht Metajuridica RechtsfilosofieSociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Opinie Reactie/nawoord