‘Een stroom van schade-acties’, een reactie


Reactie op een eerder redactioneel artikel waarbij er werd ingegaan op de collectieve actie om voorwaarden uit algemene voorwaarden onredelijk bezwarend te laten verklaren.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.B.M. Loos

Verschijning: december 1996

Archiefcode: AA19960755

algemene voorwaarden belangengroepering onredelijk bezwarend verzoekschrift

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Opinie Reactie/nawoord