De betekenis van de Algemene wet bestuursrecht voor het bijzonder hoger onderwijs


In dit artikel wordt een reactie gegeven op een in het februarinummer van Ars Aequi gepubliceerd artikel over de betekenins van de Awb voor het hoger onderwijs.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B.P. Vermeulen

Verschijning: april 2001

Archiefcode: AA20010236

bestuursorgaan hoger onderwijs onderwijsrecht

Staats- en bestuursrecht

Opinie Reactie/nawoord