De Algemene wet bestuursrecht: bijzonder in het bijzonder hoger onderwijs


In dit artikel geeft Neijt een reactie op een reactie van een eerder door hem gepubliceerd artikel in Ars Aequi over het onderwijsrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Neijt

Verschijning: april 2001

Archiefcode: AA20010238

Staats- en bestuursrecht

Opinie Reactie/nawoord