Showing 13–24 of 28 results

Met recht bevlogen

Liber amicorum mr. Eduard van Staden ten Brink

M.E. Bruning, A. van Staden ten Brink

De bundel bevat bijdragen over (cassatie)procesrecht en over verschillende materieelrechtelijke onderwerpen. Een combinatie die ook menig cassatiedossier kenmerkt.

9789492766052 - 6-12-2017

Opstellen materieel strafrecht

E. Gritter

Wetenschappelijke beschouwingen over het materiële strafrecht, die bijdragen aan de hedendaagse discussies over de gekozen onderwerpen.

9789069167329 - 20-11-2009

Over de grens van de vrijheid van meningsuiting

A.J. Nieuwenhuis

Een overzicht van het geldend recht, voorbeelden uit de jurisprudentie en een analyse van de rechtvaardiging en de beperkingsgronden over de vrijheid van meningsuiting.

9789069166001 - 20-12-2014

Over de versterking van de positie van de Minister-President

Drie opstellen en het verslag van een colluquium

P.P.T. Bovend'Eert, D.J. Eppinga, R.J. Hoekstra

Drie opstellen en het verslag van een colloquium over de versterking van de positie van de minister-president.

9789069165707 - 8-9-2005

Procederen over mensenrechten onder het EVRM, IVBPR en andere VN-verdragen

, T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik, E.R. Rieter

Een handleiding voor het gebruik van de individuele internationale klachtprocedures onder EVRM, IVBPR e.a. en voor de nationale procedure die daaraan voorafgaat of daarop volgt.

9789069165479 - 8-4-2008

Raad en Daad

W.M.T. Keukens, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen

De taak van de Hoge Raad staat ter discussie, wat houdt die taak eigenlijk in? Waar liggen de grenzen van rechtsvorming door de Hoge Raad?.

9789069167428 - 5-5-2008

Recht en slecht

Beginselen van een algemene rechtsleer

W. Duk

Algemene rechtsleer: inleiding in het bijbrengen van inzicht in de structuur van rechtsstelsels.

9789069163154 - 1-1-1999

Rechterlijk activisme

Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters

A.J. Nieuwenhuis, J.H. Reestman, C.M. Zoethout

Opstellen over rechterlijk activisme met een grote diversiteit in benadering, als gevolg is van een verschil in opvatting over de eigenlijke taak van de rechter.

9789069168159 - 10-3-2011

Rechtsvorming door de Hoge Raad

R. de Graaff, T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver, M. Samadi

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. De bijdragen belichten de rechtsvormende taak in meer algemene zin, maar besteden ook aandacht aan specifieke ontwikkelingen op belangrijke rechtsgebieden die onder de hoede van de Hoge Raad vallen.

9789069167473 - 24-5-2016

Schiedammer Parkmoord

Een rechtspsychologische reconstructie

P.J. van Koppen

Een rechtspsychologische reconstructie van de Schiedammer parkmoord, aan de hand van hetzelfde dossier als waarop de rechtbank en het Hof hun beslissingen baseerden.

9789069164847 - 26-5-2003

Schuld, boete, risico, drama.

Cultuurgeschiedenis van het strafrecht in acht hoorcolleges

Y. Buruma

Cultuurgeschiedenis van het strafrecht in 8 hoorcolleges op CD. Prof.mr. Ybo Buruma neemt je mee in de wereld van misdaad en strafrecht, van eind 19e eeuw tot heden.

9789074241137 - 18-12-2008

Stilstaan bij de rijdende rechter

Een kijkje in het consumentenrecht

Th. van Mierlo

Uitspraken van de Rijdende Rechter becommentarieerd en getoetst aan het geldende recht.Consumentenrecht voor professionals en studenten maar ook toegankelijk voor consumenten of ondernemers.

9789069168241 - 28-5-2010

Showing 13–24 of 28 results