Het belang van een bagatel (Digitaal boek)


Rede uitgesproken door Dirk Verkade bij het afscheid als hoogleraar in het informatierecht en het recht van de intellectuele eigendom, in het bijzonder het auteursrecht aan de Universiteit Leiden op 28 mei 2002.

Pleidooi voor de invoering van een kwalitatieve en kwantitatieve maatstaf bij overtredingen van de auteurswet (substantialiteitsregel), een maatstaf die tot nu toe alleen bestaat bij de databankenwet. Verkade geeft een aantal voorbeelden waarbij de substantialiteitsregel tot een betere oplossing zou leiden.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): D.W.F. Verkade

1e druk 2002

Verschijningsdatum: 28-05-2002

ISBN: 9789069164533

Pagina's: 28

Auteurswet bagatel kwalitatieve maatstaf kwantitatieve maatstaf substantialiteitsregel

Sociaal-economisch recht InformatierechtIntellectuele-eigendomsrecht

Alle uitgaven Digitale uitgaven Diversen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.