E-commerce (Digitaal boek)

Juridische knelpunten praktisch belicht


Bundel naar aanleiding van het gelijknamige Mordenate congres.

E-commerce vormt een bijzonder actueel en veelzijdig thema. Elektronische handel valt niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Voor het recht leverde dit fenomeen een ‘Fundgrube’ aan onderzoekvragen op. Zo dienden zich tal van vragen van vermogensrecht aan, die om hernieuwde beantwoording vroegen in de context van een ‘on-line’-omgeving. Met het adagium ‘what is good off-line, is good on-line’ bleek men ver te komen, maar daarmee was en is bepaald niet alles gezegd. Niet voor niets kwam de VN met de Model Law on Electronic Commerce en vaardigde de EU de Richtlijn Elektronische handel uit, die inmiddels in ons Burgerlijk Wetboek is geïmplementeerd.

De genoemde en andere, thans geldende regelgeving, die rechtstreeks op elektronische handel ziet of daarvoor anderszins van groot gewicht is, vormt voorwerp van onderzoek in deze bundel.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.