Het Noordzeekanaal 1863-1883 (Digitaal boek)

De geschiedenis van een concessie


De Wet van 24 januari, Stb. 4, opende de mogelijkheid de aanleg van het Noordzeekanaal met daarbij behorende waterbouwkundige werken en de inpoldering van gedeelten van het IJ en het Wijkermeer bij concessie te laten verrichten. Doel hiervan was Amsterdam voor de oceaanreuzen van die tijd een toegangsweg tot de zee te verschaffen.
Het paste in het overheidsbeleid van die dagen grootschalige infrastructurele werken in concessie te laten verrichten. De vraag of de overheid de aanleg van het Noordzeekanaal in eigen beheer zou moeten nemen of bij concessie moest uitbesteden, is in het parlement uitgebreid onderwerp van discussie geweest. Thorbecke hakte tenslotte tijdens zijn tweede kabinet de knoop door en wist het parlement van uitvoering bij concessie te overtuigen.

In Het Noordzeekanaal 1863-1883 schetst de auteur de geschiedenis van dit prestigieuze project. Hij gaat hierbij onder andere in op de redenen voor de aanleg, op de Wet van 24 januari 1863, het rechtskarakter van de concessie in de 19e eeuw, de kanaalconcessie in vergelijk tot soortgelijke concessies en kenmerkende aspecten voor de uitvoering ervan.
Tot slot wordt aandacht besteed aan het Noordzeekanaal van vandaag, het kanaal dat zich thans opmaakt om op 1 november zijn 125e verjaardag te vieren.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): W.A. Sinninghe Damsté

1e druk 2001

Verschijningsdatum: 26-09-2001

ISBN: 9789069164151

Pagina's: 284

aanbesteding concessies Historie Noordzeekanaal

Metajuridica RechtsgeschiedenisSociaal-economisch recht AanbestedingsrechtStaats- en bestuursrecht

Alle uitgaven Digitale uitgaven Diversen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.