In het licht van deze overweging (Digitaal boek)

Bijdragen aan het Vierde Symposium Juridische Argumentatie 27 juni 2003 te Rotterdam


In het Licht van deze Overwegingen is een bundeling van de bijdragen aan het Vierde Symposium Juridische Argumentatie dat is gehouden op 27 juni 2003 te Rotterdam. De bijdragen geven een goed beeld van de huidige stand van zaken van het onderzoek naar juridische argumentatie in Nederland.

De bijdragen aan de bundel zijn gegroepeerd rond een aantal thema’s. De bijdragen bij het thema Argumentatief taalgebruik en argumentatieschema’s gaan in op juridische redeneerwijzen en op normen voor de motivering van rechterlijke uitspraken. In de bijdragen binnen het thema Rechtvaardiging van juridische oordelen staan de normen voor aanvaardbare juridische argumentatie centraal. In de bijdragen bij het thema Juridische argumentatie: een vaardigheid worden ideeën ontwikkeld over manieren waarop in het juridische onderwijs aandacht kan worden besteed aan juridische argumentatie. Bij het thema Juridische argumentatie in bijzondere contexten wordt aandacht besteed aan vakspecifieke argumentatieproblemen op terreinen zoals het privaatrecht, het strafrecht en het internationaal privaatrecht en aan eigenaardigheden van juridische argumentatie in actuele juridische discussies.


Deze digitale uitgave is alleen toegankelijk voor WO en HBO rechtenstudenten via de faculteitsbibliotheken. Geen toegang? Vraag bij jouw faculteitsbibliotheek of zij al een licentie hebben.
Deze digitale uitgave is niet individueel aan te schaffen. Bibliotheken kunnen een licentie nemen en op ip-niveau toegang krijgen tot alle digitale uitgaven van Ars Aequi, neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Digitale uitgaven (download pdf)

Auteur(s): E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug, J.A. Pontier (red.)

1e druk 2004

Verschijningsdatum: 09-01-2004

ISBN: 9789069165295

Pagina's: 350

juridische argumentatie

Algemeen juridisch Metajuridica

Alle uitgaven Digitale uitgaven Diversen

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen

This product can only be purchased by members.